Vertalingen

Bij mij kunt u terecht voor vertalingen in de volgende talencombinaties:
Frans – Nederlands
Engels – Nederlands
Spaans – Nederlands

Voor andere talencombinaties werk ik samen met collega-freelancers die steeds moedertaalsprekers zijn.

Beëdigde en gelegaliseerde vertalingen

Ook voor beëdigde en gelegaliseerde vertalingen kunt u bij mij terecht. Ik ben ingeschreven bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oudenaarde.

Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die ingeschreven is bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Door de vermelding “voor eensluidende vertaling”, zijn handtekening en zijn naam op de vertaling te zetten, geeft hij aan dat de tekst een waarheidsgetrouwe vertaling is van het origineel.

Beëdigde vertalingen worden vooral gevraagd door overheden en officiële instanties. Dat is het geval bij officiële documenten zoals geboorteaktes, huwelijksaktes, diploma’s enz.

Een gelegaliseerde vertaling gaat een stap verder. Bij een gelegaliseerde vertaling wordt de vertaling ook ondertekend en afgestempeld op de Rechtbank van Eerste Aanleg. Daarmee bevestigt ze dat de vertaler beëdigd is. Op de rechtbank wordt de handtekening van de vertaler vergeleken met de handtekening in het vertalerregister.

Houd er rekening mee dat de levertermijn van de vertaling een paar dagen extra in beslag kan nemen wanneer ze gelegaliseerd moet worden.